Zpracování osobních údajů

Vážení,

tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní zboží a služby. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

  1. Správcem Vašich osobních údajů je firma Martin Hudeczek, trvale bytem Pionýrů 1149/9, 734 01 Karviná-Ráj, IČ: 04009169, kontaktní adresa CCM SHOP, Bauerova 491/10, 603 00 Brno Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: info@ccmbrno.cz.
  2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, společnost, funkce, email, telefon, www adresa a jiné údaje, se kterými přijde Správce do styku v rámci obchodní činnosti a reklamačního řízení. Vaše údaje zpracováváme z důvodu: běžné obchodní činnosti, splnění právních povinností, zasílání obchodních sdělení
  3. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s vámi uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb a zboží, a to i v rámci marketingu.
  4. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpravováním, můžete ho kdykoliv odvolat.
  5. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží.
  6. K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů. Jedná se především o poskytovatele IT služeb, účetní, advokátní kancelář a doručovací společnosti.
  7. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou avšak v případě nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.
  8. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.

Martin Hudeczek – Naledě.cz

Objednávky a dotazy: +420 720 969 391

Košík

V nákupním košíku
nemáte žádné zboží

U nás nenaletíte. Máme pouze originální zboží se zárukou, které můžete vyměnit nebo vrátit a garantujeme řádnou reklamaci.